AFSPRAAK MAKEN

Iedere werkdag wordt er spreekuur gehouden. Voor het maken van een afspraak voor dit
spreekuur kunt u de praktijk bellen tussen 08.00 en 10.30 uur en tussen 14.00 en 15.30 uur.

Wanneer u belt om een afspraak te maken, zal de assistente u vragen naar de aard van uw klacht.
Zij kan op die manier beter de juiste afspraak voor u maken. De assistenten zijn verplicht om
vertrouwelijk met uw informatie om te gaan. Dit houdt in dat zij – net als de artsen –  gebonden zijn
aan het beroepsgeheim.

Indien u dezelfde dag nog op het spreekuur wilt komen, zullen we altijd proberen aan uw wens
tegemoet te komen. In geval van grote drukte is het echter mogelijk dat dit niet altijd lukt.

Meer tijd
Heeft u meerdere klachten of vragen? Wilt u dat dan aangeven bij het maken van een afspraak, zodat we daar rekening mee kunnen houden in onze agenda.

Huisbezoek
Wanneer u niet naar de praktijk kunt komen, is het mogelijk een huisbezoek (visite) aan te vragen
bij de assistente.
Zolang dat mogelijk is, ontvangen wij u bij voorkeur in de praktijk, omdat daar alle faciliteiten
aanwezig zijn om u optimaal te kunnen behandelen.
Wij verzoeken u voor 10.30 uur te bellen voor een huisbezoek. Indien er sprake is van een
spoedgeval is het natuurlijk vanzelfsprekend dat u ook daarna nog kunt bellen!

De huisbezoeken worden in de middag afgelegd.