KEURINGEN

Medische keuringen
In onze praktijk verrichten wij diverse medische keuringen voor onder andere levensverzekeringen, rijbewijzen, arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en hypotheken.

Het doen van keuringen valt niet onder de reguliere huisartsenzorg en wordt daarom apart in rekening gebracht. Ook informatieverstrekking aan derden valt buiten de reguliere huisartsenzorg. De tarieven die we hanteren worden landelijk vastgesteld door de NZa.

Rijbewijskeuring
Rond de 75e verjaardag moet elke bestuurder een medische keuring ondergaan voor de vernieuwing van het rijbewijs. De keuring vindt elke 5 jaar plaats en is verplicht. Vanaf het 75e jaar heeft u voor de aanvraag van het rijbewijs altijd een eigen verklaring nodig. Het CBR verstrekt dit document tegen betaling.

U dient naar de keuring mee te brengen:
  • de thuis ingevulde eigen verklaring van het CBR
  • uw medicatie als u die gebruikt
  • uw oude rijbewijs
  • een potje urine

De kosten voor de keuring komen meestal rond de € 60,- uit, deze dient u contant bij ons af te rekenen. Nadere informatie kunt u bij de assistente opvragen.