KLACHTENPROCEDURE

Het kan, ondanks al onze inspanningen, voorkomen dat u niet tevreden bent over onze zorg. Laat ons dat weten, want uw klacht kan voor ons een verbeterplan zijn! Hiervoor kunt u een afspraak maken met onze praktijkmanager of ons een e-mail sturen: info@gluxhuisartsen.nl

Bent u alsnog niet tevreden? Dan kunt u een schriftelijke klacht indienen bij de onafhankelijke Klachtencommissie, waar onze huisartsenpraktijk bij is aangesloten: Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg Postbus 8018  –  5601 KA te Eindhoven  –  tel. 088-0229100